logo NCGeo

commissie Geodesie

De commissie Geodesie gaat zich richten op de elementen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (research and development) voor de ‘hogere’ geodesie. De commissie probeert een nauwe verbinding te maken met de mondiale (internationale) ontwikkelingen en de toegepaste wetenschapsdomeinen die nu in de commissies mariene geodesie en bodembeweging en zeespiegelvariatie aan de orde zijn. Daarmee wordt deze commissie Geodesie het geodetisch forum en wetenschappelijk ankerpunt van Nederland en in de breedte dienstbaar aan het hele werkveld van het NCG, werkend vanuit een steeds internationaler perspectief.
Met de inrichting van deze commissie wordt gestart vanuit een kernteam dat binnen een jaar moet komen tot een evenwichtige samenstelling, een opdrachtformulering en een jaar/meerjaren werkplan.

Afhankelijk van de onderwerpen die in de commissie Geodesie aan de orde komen kan de commissie uitgebreid worden met andere deskundigen/experts. Het wordt derhalve een kernteam met daaromheen een flexibele schil van deskundige op ander onderdeel van het vakgebied. De bemensing van het Kernteam is samengesteld op basis van de achtergrond die zij vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging vanuit GeoBusiness zal met name aan de orde zijn in de flexibele schil van deskundigen.

Overwegingen bij de oprichting van deze nieuwe commissie zijn:
1. Voor Nederland is het essentieel dat er een gremium is dat staat voor het borgen, ontwikkelen en toepasbaar maken van geodetische kennis. Voor het domein van de ‘hogere’ geodesie is het NCG en daarbinnen de commissie voor Geodesie het overkoepelende nationale gremium.
2. Het kennisgebied is heel internationaal (inmiddels staan referentiesystemen op de agenda van de VN) en verbinding met de IAG (mondiaal), EUREF (Europees), collega-commissies binnen Europa en de NCG-commissies is belangrijk.
3. Geodesie is dienstbaar aan het hele werkveld van het NCG. Referentiesystemen zijn een essentieel fundament voor de geodesie en geo-informatie. Dit geldt in heel sterke mate voor de Mariene Geodesie, Bodembeweging en Zeespiegelvariatie. Met deze thema’s is de verbinding essentieel.
4. De uitvoering in het geodetische werkveld organiseert zich (Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI) en Nationaal Initiatief Bodembeweging). In de NSGI werken de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, Kadaster, Dienst der Hydrografie samen vanuit hun wettelijke taak voor de geodetische infrastructuur.
5. Er is een sterke behoefte (toegepaste) wetenschappelijke kennis te delen en toegankelijk te maken.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com