Print deze pagina

Doelstelling & taken

 • Monitoren / stimuleren / realiseren van nieuwe visualisatie trends die toegepast kunnen worden in de geo-wereld.
  Hierbij kan gedacht worden aan beoordelen van toepassingsmogelijkheden van visualisatie technieken die momenteel niet of nauwelijks is het geo-domein worden gebruikt en afkomstig zijn uit andere visualisatiedomeinen zoals wetenschappelijk- en informatievisualisatie.
 • Bestuderen / realiseren van nieuwe representaties in relatie tot 'nieuwe' gegevens-stromen (3d en tijd).
  Momenteel is er veel aandacht voor 3d gegevensinwinning en -modelleren voor onder andere 3d stadsmodellen, planningsprocessen en ontwikkelingsscenario's. Wat zijn hiervoor de meest geschikte visualisaties? Dezelfde vraag is van toepassing op het bestuderen van bewegende objecten, onder andere in transport, waar veel gegevens via GPS en GSM beschikbaar komen.
 • Ontwikkelen van visualisaties ten behoeve van het GIScience proces (geovisual anaytics).
  Bij het oplossen van problemen via ruimtelijke analysis zijn steeds meer gegevens uit verschillende bronnen van verschillende schaal en kwaliteit beschikbaar, terwijl bovendien de vraagstellingen discipline overschrijden zijn. Een visuele benadering van hierbij verhelderend zijn.
 • Inspelen op de behoefte van community mapping (neogeography).
  De stormachtige ontwikkeling van sociale media (Hyves, Linked etc) heeft ook een spin-off naar ons geo-domein. Veel informatie krijgt een tag (geografische naam of coördinaat) en vaak maken mensen op basis van deze tags zelf kaarten gebruikmakend van bijv. Open Street Map. Deze kaarten voldoen niet aan traditioneel eisen, maar toch bevatten ze een schat aan 'informele' geoinformatie beschikbaar. De vraag is of deze bruikbaar is voor formele geo-processen.
 • Web-mapping technologie en ontwerp voor de Nationale Atlas.
  Er vinden momenteel veel ontwikkelingen plaats rond de ruimtelijke infrastructuur. Ook hier liggen visualisatie uitdagingen. Genoemd kan worden de inbedding van de Nationale Atlas in de infrastructuur. Dit roept vragen op op het gebied van organisatie, ontwerp en geo-services.
 • Toepassen van proces(geo)visualisatie op het ruimtelijke gegevens verwerkingsproces.
  Een nog niet veel toegepast gebruik van visualisatie ligt op het gebied van het inzichtelijk maken van de gegevensverwerking. Het is een uitdaging om te bekijken of de methoden en technieken van de kartografie ook hier hun nut hebben.
 • Bestuderen en toepassen van gebruik en gebruiksmogelijkheden van 'kaarten' in hiervoor genoemde context.
  Daar alle visualisaties gemaakt zijn met een bepaald doel voor ogen, en meestal ook met een doelgroep voor ogen, blijft een belangrijke vraag: werkt het? Antwoord op deze vraag naar onder nadere effectiviteit en efficiëntie is mede afhankelijke van de gebruiksomstandigheden zoals op een mobieltje, achter een beeldscherm, of op papier.

Realisatie

Via het stimuleren van onderzoek en de organisatie van studiedagen.