logo NCGeo

GPS-satelliet Luchtfotogrammetrie

Wie is het NCG en wat doet het NCG?

Het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (het NCG) is een stichting die voornamelijk bemenst wordt door vrijwilligers en is gevestigd bij Geonovum in Amersfoort.

Onze volledige contactgegevens zijn te vinden op www.ncgeo.nl, onder NCG, Contact.

Het NCG is het platform in Nederland waar overleg plaatsvindt om richting te geven aan het fundamentele en strategisch onderzoek op het gebied van de geo-informatie en de geodesie.
Het NCG doet strategische verkenningen, scenariostudies en trendanalyses ten aanzien van de technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en initieert onderzoek.

Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens worden verwerkt?

Een persoonsgegeven is informatie met betrekking tot een persoon of leidt tot identificatie van een persoon. Het NCG verzamelt persoonsgegevens waarvoor u ons toestemming hebt gegeven, zoals uw naam, naam van uw organisatie en uw mailadres.

Het NCG gaat zorgvuldig om met de privacy van alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt en doet dit in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op deze website (https://www.ncgeo.nl) staan de namen en organisaties van de leden van het NCG bestuur en de NCG commissies vermeld.

Voor de verzending van vergaderstukken en informatie aan de deelnemers wordt het (bedrijfs-)e-mailadres gebruikt. Deze mailadressen zijn alleen hiervoor door het NCG verwerkt en worden niet geleverd aan derden.

Het NCG organiseert symposia, studiedagen en workshops. Het programma van deze bijeenkomsten bevat per onderdeel de namen van de presentatoren en wordt gepubliceerd op de NCG website en verzonden aan de bestuursleden en leden van de commissies. De presentatoren hebben toestemming voor publicatie gegeven.
De deelnemers aan de bijeenkomsten dienen zich op te geven met naam en e-mailadres. Dit bestand wordt na afloop van de bijeenkomst vernietigd. Bij de uitnodiging voor een bijeenkomst wordt aangegeven dat er foto’s gemaakt kunnen worden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Op het moment dat er een personele wisseling in het bestuur of de commissies plaatsvindt, wordt de nieuwe naam en organisatie na toestemming op de website geplaatst en het emailadres in de verzendlijst van de ambtelijk secretaris van het NCG opgenomen.
Tegelijkertijd wordt de vervallen naam en de bijbehorende organisatie van de website gehaald en verwijderd uit de e-mail verzendlijst.

Website NCG

Voor deze website maakt het NCG gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De website van het NCG maakt geen gebruik van cookies.

Uw rechten (rechten van betrokkene)

Op grond van de AVG heeft u rechten die u jegens het NCG kunt inroepen zodat u meer inzicht krijgt op welke wijze het NCG uw persoonsgegeven verwerkt. Zo heeft u altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Wilt u weten welke persoonsgegevens het NCG van u verwerkt of bent u van mening dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u hiervoor een verzoek doen aan het NCG. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie hierop.

Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/bescherming-persoonsgegevens.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het NCG. U vindt onze contactinformatie op www.ncgeo.nl: Contact..

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over het NCG in te dienen.

Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com