logo NCGeo

Geo-Informatie Infrastructuur - Jaarverslagen

De jaarverslagen zijn ook opgenomen in de jaarverslagen van het NCG.

De missie van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur is een bijdrage te leveren aan de langetermijnontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur. De Subcommissie geeft invulling aan haar missie door middel van regelmatig overleg en het opstellen en bijhouden van een onderzoeksagenda.

De missie van de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur is een bijdrage te leveren aan de lange termijn ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur. De Subcommissie geeft invulling aan haar missie door middel van regelmatig overleg en het opstellen en bijhouden van een onderzoeksagenda.

De Subcommissie heeft in het verslagjaar driemaal vergaderd; op 3 februari, 2 juni en 27 oktober. Tijdens de vergaderingen is informatie uitgewisseld over nieuwe ontwikkelingen in het veld, is aandacht besteed aan het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie van...

In Rotterdam is van 15 tot en met 19 juni de '11e Global Spatial Data Infrastructure Conference' gehouden, die in het teken stond van de resultaten van het programma Ruimte voor Geo-Informatie en de nog resterende uitdagingen van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur. Het Nationaal Georegister is op 18 juni tijdens de conferentie gelanceerd. Het INSPIRE-portaal (Infrastructure for Spatial Information in Europe) maakt integraal onderdeel uit van...

De Subcommissie is in 2008 van start gegaan. In het voorgaande jaar is de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens opgericht en is afgesproken dat de Subcommissie Geo-Informatie Modellen wordt omgezet in de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur. Aspecten van datamodellering zijn bij het aandachtsgebied van de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens ondergebracht. Om haar werkveld te bepalen is de nieuwe Subcommissie begonnen met het definiëren van haar missie en taken. Daarop volgend is ook de samenstelling van de Subcommissie in beschouwing genomen. De missie van de Subcommissie is het bijdragen aan de lange termijn ontwikkeling van de geo-informatie infrastructuur. De thema's van...

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com