logo NCGeo

Missie & Taken

Geoïde NoordzeeLow Frequency Active SonarMultibeam-metingHr.Ms. SnelliusIllustratie uit het Bathymetrisch archief van de Dienst der Hydrografie.Het meten van geluidssnelheidsprofielen met de 'Multibeam Echosounder'

Missie:

De commissie Mariene Geodesie heeft ten doel:

Het bevorderen van overleg tussen partijen uit de wetenschap, overheid en bedrijfsleven op het gebied van de geo-informatie en de geodesie die zijn toegepast op de maritieme omgeving met als oogmerk:

 • het overdragen van kennis tussen de wetenschap, overheid en bedrijfsleven;
 • het adviseren over kennisontwikkeling en onderzoek, afgestemd op de voorziene behoeften van de Nederlandse samenleving voor de maritieme omgeving;
 • het bevorderen van strategische verkenning, scenariostudies en trendanalyses ten aanzien van de technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein en het initiëren van onderzoek in dit kader;

zulks mede ten behoeve van de vormgeving van het geo-informatiebeleid van de overheid voor het maritieme domein.

Ambitie:

De commissie wil mede invulling geven aan de wetenschapsvisie 2025 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die is uitgewerkt in de Nationale Wetenschapsagenda, toegepast op het maritieme domein. Het belang van de maritieme omgeving wordt steeds groter voor de thema’s energie, grondstoffen, transport, klimaat en veiligheid. De commissie wil hierbij een bijdrage gaan leveren aan een geïntegreerd maritiem informatiesysteem dat aansluiting heeft met het land.

Mogelijke aandachtsgebieden:

De commissie wil zich richten op de Blauwe Route: water als weg naar innovatie en duurzame groei. De Blauwe Route richt zich op het beantwoorden en verbinden van alle vragen die met water te maken hebben. Uit deze Blauwe Route heeft de commissie de volgende vragen geagendeerd:

 • Hoe kunnen we rivieren, meren, zeeën en oceanen optimaal gebruiken voor energiewinning?
 • Hoe kunnen we met efficiëntere transportmiddelen bijdragen aan de efficiëntie en milieuvriendelijkheid van het transportsysteem als geheel?
 • Hoe kunnen we de samenleving op natuurvriendelijke wijze beschermen tegen overstromingen?
 • Hoe meet en modelleer je de wisselwerking tussen ijs, atmosfeer en oceaan, zodat de
 • zeespiegelstijging betrouwbaar voorspeld kan worden?
 • Hoe kunnen we in de toekomst het water zorgvuldig beheren?
 • Hoe kunnen we de kwaliteiten van de ondergrond beschermen en behouden voor mens en
 • milieu, terwijl er ruimte blijft voor maatschappelijke ontwikkelingen?
 • Hoe functioneren zeeën en oceanen en wat is hun betekenis voor de toekomst?
 • Hoe kunnen we de veiligheid van verkeer en vervoer vergroten?
 • Hoe slaan we de brug tussen verschillende schalen bij het modelleren van dynamische systemen, zoals stromingen van en in vloeistoffen en gassen?

Binnen deze ambitie en aandachtsgebieden zal de commissie Mariene Geodesie nader te bepalen activiteiten ontwikkelen op de gebieden  kennisontwikkeling, kennisoverdracht, externe samenwerking en interne organisaties zoals omschreven in het NCG Beleidsplan 2017 - 2022.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com