logo NCGeo

NCG Beleidsplan 2017 - 2022

NCG Beleidsplan 2008

Het Nederlands Centrum voor Geodesie en |Geo-Informatica (het NCG) heeft op 17 mei 2017 het “NCG Beleidsplan 2017-2022” vastgesteld.

Met dit beleidsplan wil het NCG het aandachtsgebied voor het komende vijf jaar opnieuw vastleggen en de activiteiten afstemmen met andere overkoepelende organisaties in Nederland.

Samenvatting

Het NCG is het Nederlandse platform van wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie met een georganiseerde band met de praktijk; zij bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij.

Vanuit een wetenschappelijk perspectief staat het NCG voor de zes hieronder genoemde taken:

  • Het coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek in de geodesie en de geo-informatie in Nederland.
  • Het vormen van een denktank voor de ontwikkeling van de geodesie en de geo-informatie in Nederland.
  • Het geven van adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie en de geo-informatie rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen.
  • De coördinatie van de internationale vertegenwoordiging van Nederland wat betreft wetenschap en onderzoek in de geodesie en geo-informatie.
  • Het adviseren van het wetenschappelijk onderwijs in de geodesie en de geo-informatie vanuit een wetenschappelijk perspectief rekeninghoudend met de maatschappelijke behoeften.
  • Het bijdragen aan de instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur in Nederland.

Er wordt consequent gesproken over de geodesie en de geo-informatie en niet alleen over de geodesie. Hieronder wordt nu verstaan de inwinning, de verwerking en de distributie van ruimtelijke informatie, de analyse van de onderlinge geometrische relaties en de presentatie daarvan. Daartoe behoren de plaatsbepaling, de remote sensing, de rekentechnieken met grote vector- en rasterbestanden, de kwaliteitsbepaling van de ligging en de geometrische relaties, de kennis van structuren van databestanden en de navigatie.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com