logo NCGeo

Jaarverslag 2001 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2001 NCGEen samenstel van kaarten van de Topografische Dienst.


Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2001 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch geodetisch onderzoek in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie. Naast de Commissie telt de NCG vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een deelterrein van het wetenschappelijke aandachtsveld van de Commissie. De Commissie en de subcommissies tellen samen ruim 60 leden. De NCG is een instituut van de Koninklijke Neder­landse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Het nauwkeurig plaatsbepalen met satellieten neemt in de geodetische praktijk nog steeds toe. Het is de taak van de NCG om nieuwe ontwikkelingen op dit gebied te stimuleren en de infrastructuur te verbeteren. In dit verslagjaar zijn de plannen voor een Europees satellietnavigatiesysteem 'Galileo' nauwgezet gevolgd en zijn voorstellen besproken voor het certificeren van geodetische netwerken op basis van het bestaande Amerikaanse Global Positioning System (GPS).
Voor het gebruik van geo-informatie in Nederland ontstaat in toenemende mate de behoefte aan een goed functionerende geo-informatie infrastructuur. De mogelijkheden en wenselijkheden op dit gebied zijn uitvoerig besproken.

De Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie heeft een bijdrage geleverd aan de kennistoename op het gebied van bodembeweging en het bevorderen van uniformering van normen en methodieken. Tijdens een themadag zijn geodetische meetmethoden geconfronteerd met het maatschappelijk kader van bodembeweging in Nederland, zoals ten gevolge van gaswinning.
In een speciaal voor het jaarverslag geschreven artikel beschrijft dr.ir. R.F. Hanssen (TU Delft) de recente ontwikkelingen in deformatiemetingen met satelliet-radarinterfero­metrie en de permanent-scatterers-methode in relatie tot geodetische toevalsnetwerken.

In het jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de NCG en haar subcommissies in 2001. De in de NCG vertegenwoordigde geodetische diensten het Kadaster, de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat, de Dienst der Hydrografie en de Topografische Dienst doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied.
Het jaarverslag is ook integraal gepubliceerd op de website van de NCG: www.ncg. knaw.nl.

prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen,
voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • Ontwikkelingen 1
 • Resultaten en activiteiten 3

 

 • Subcommissies 7
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 7
 • Subcommissie Geo-Informatie Modellen 10
 • Subcommissie Geometrische Infrastructuur 11
 • Subcommissie Mariene Geodesie 14
 • Subcommissie Geodetisch Onderwijs 16

 

 • Geodetische diensten 19
 • Het Kadaster 19
 • Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat 25
 • Dienst der Hydrografie 34
 • Topografische Dienst 40

 

 • Geodetische toevalsnetwerken 45 dr.ir. R.F. Hanssen

 

 • Bijlagen 56
 • Samenstelling van de organen van de NCG 56
 • Internationale betrekkingen 61
 • Publicaties 64
 • Het Bureau 65
 • Afkortingen 66
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com