logo NCGeo

Jaarverslag 2002 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2002 NCGTopografisch kistje met tekenbenodigdheden, circa 1920.Pencomputer (2002) van de Topografische Dienst.Snelle precieze GPS-puntsbepaling in de aanwezigheid van ionosferische vertragingen.Het Actueel Hoogtebestand Nederland ten noordoosten van Den Bosch.


Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2002 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch geodetisch onderzoek in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen voor de geodesie. Naast de Commissie telt de NCG vier subcommissies, die elk werkzaam zijn op een deelterrein van het wetenschappelijke aandachtsveld van de Commissie. De Commissie en de subcommissies tellen samen ruim 50 leden. De NCG is een instituut van de Koninklijke Neder­landse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Voor het gebruik en het uitwisselen van geo-informatie zijn normalisatie en uniforme referentiestelsels een bittere noodzaak. Het Europese ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) is sinds 1 oktober 2000 het officiële driedimensionale coördinatenstelsel van Nederland. Alle West-Europese landen hebben inmiddels een koppeling tot stand gebracht tussen hun nationale stelsels en ETRS89.

Tijdens de studiedag met de titel Een Geo-norm(ale) studiedag, op 20 juni 2002 georganiseerd door de Subcommissie Geo-informatie Modellen, zijn voordrachten gehouden over normen en standaarden voor de nationale geo-informatie-infrastructuur. Aandacht is besteed aan de noodzaak en de totstandkoming van normen en standaarden, authentieke registraties, basisregistraties en de toepassing en gebruik van normen en standaarden.
In een speciaal voor het jaarverslag geschreven artikel beschrijft drs. N.J. Bakker (Topografische Dienst) de opvolger van TOP10vector: het nieuwe vectorbestand TOP10NL, dat wordt ontwikkeld om meer intelligentie in de geografische basisbestanden op te nemen. Kernwoorden daarbij zijn: unieke identificatie, koppelbaarheid, selecteerbaarheid, uitwisselbaarheid, mutatiegerichtheid en kwaliteit.

In het jaarverslag zijn de activiteiten beschreven van de NCG en haar subcommissies in 2002. De in de NCG vertegenwoordigde geodetische diensten het Kadaster, de Meetkundige Dienst van de Rijkswaterstaat, de Dienst der Hydrografie en de Topografische Dienst doen verslag van hun werkzaamheden op geodetisch gebied.

Het jaarverslag is ook integraal gepubliceerd op www.ncg. knaw.nl.

prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen,

voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • Ontwikkelingen 1
 • Resultaten en activiteiten 1

 

 • Subcommissies 10
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 10
 • Subcommissie Geo-Informatie Modellen 12
 • Subcommissie Geometrische Infrastructuur 14
 • Subcommissie Mariene Geodesie 17

 

 • Geodetische diensten 20
 • Het Kadaster 20
 • Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat 26
 • Topografische Dienst 37
 • Dienst der Hydrografie 43

 

 • TOP10NL in ontwikkeling 48
  drs. N.J. Bakker

 

 • Bijlagen 55
 • Samenstelling van de organen van de NCG 55
 • Internationale betrekkingen 60
 • Publicaties 63
 • Bureau NCG 65
 • Afkortingen 66
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com