logo NCGeo

Jaarverslag 2006 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2006 NCGHet principe van plaatsbepaling met satellieten.Illustratie van de GRACE-satellieten (bron: Center for Space Research, University of Texas, Austin).Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).Het hoogtereferentievlak bepaalt uit het verschil tussen de gravimetrische geoïde en GPS/waterpashoogten op de 84 punten van de 5e Nauwkeurigheids­waterpassing, mw. ir. E. Oudman (TU Delft).


Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2006 van de Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG). De NCG initieert en coördineert fundamenteel en strategisch onderzoek op het gebied van de geodesie en de geo-informatie in Nederland en geeft adviezen over algemene beleidslijnen in deze wetenschapsvelden. De Commissie kende in het verslagjaar vier subcommissies, die werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De NCG volgt nieuwe ontwikkelingen in haar aandachtsgebied en neemt hierop initiatieven. Naar aanleiding van het rapport Ruimtelijke basisgegevens 2010 en de daarin geschetste ontwikkelingen op het gebied van de geo-informatie heeft de NCG twee nieuwe subcommissies ingesteld: de Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens en de Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur. Op een verzoek van het Dagelijks Bestuur van de KNAW heeft de Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie een kort advies Informatiestrategie voor bodemdaling in Nederland opgesteld. De Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen heeft op verzoek van het Dagelijks Bestuur van de NCG een plan opgesteld voor een onderzoek naar de organisatie van de geodetische infrastructuur van Nederland.

Het artikel in dit jaarverslag is gewijd aan het satellietnavigatiesysteem Galileo. Onder de titel 'Wachten op een betere plaats' beantwoordt dr.ir. Sandra Verhagen (DEOS, TU Delft) de vraag of het waard is te wachten op Galileo. Wat heeft Galileo ons te bieden, wat zijn voordelen ten opzichte van het Amerikaanse GPS (Global Positioning System), welke nieuwe toepassingen zijn er mogelijk en wat zijn de onderzoeksuitdagingen?

De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op het gebied van de geodesie en de geo-informatie.

Prof.dr.ir M. Molenaar,
Waarnemend-voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie  1
 • De Commissie  1
 • Advies en onderzoek  2
 • Publicaties  6 • Subcommissies  11
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie  11
 • Subcommissie Geo-Informatie Modellen  14
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen  16
 • Subcommissie Mariene Geodesie  20 • Geodetische diensten  23
 • Kadaster  23
 • Adviesdienst Geo-informatie en ICT  27
 • Dienst der Hydrografie  35

 

 • Wachten op een betere plaats  41 Dr.ir. Sandra Verhagen • Bijlagen  51
 • Samenstelling van de organen van de NCG  51
 • Internationale betrekkingen  55
 • Onderzoek  59
 • Publicaties  61
 • Bureau van de NCG  62
 • Afkortingen  63
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com