logo NCGeo

Jaarverslag 2007 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2007 NCGInvers modelleren van bodemdaling, dr. P.A. Fokker (TNO Bouw en Ondergrond)Eén van de betonnen pijlers van de IJkbasis Loenermark (1957)'Tsunami early warning system' in Zuid-Oost Azië, R. Häner, GeoForschungsZentrum PotsdamLandmeter, KadasterProf.ir. G.J. Bruins (1909- 2007)


Voorwoord

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De Commissie kende in het verslagjaar vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De Commissie heeft in het verslagjaar de hoofdlijnen van een nieuw beleidsplan van de NCG vastgesteld. In het plan wordt het beleid en het aandachtsgebied van de NCG voor de komende jaren beschreven. Dit betreft de maatschappelijke vragen waarvoor de geodesie en de geo-informatie zich gesteld zien, de taken die de organen van de NCG in dit verband dienen te vervullen en de wijze waarop dit beleidsplan geactiveerd moet worden. Belangrijk zijn onder andere dat naast de geodesie nu ook de geo-informatie als aandachtsgebied van de NCG is beschreven, de relatie met de praktijk wordt aangehaald en dat NCG haar zichtbaarheid en dat van het vakgebied wil vergroten.

Het jaarverslag bevat dit keer twee artikelen. Prof.dr.ir. L. Aardoom geeft een schets van de geodetische loopbaan van prof.ir. G.J. Bruins, oud-voorzitter van de Rijkscommissie voor Geodesie. Hij overleed eind 2007 op 98-jarige leeftijd. Prof.mr. J.W.J.Besemer beschrijft de bestuurlijke context en juridische vragen van de geo-informatie infrastructuur in Nederland. Eén van zijn conclusies is dat er voor een breed gebruik van geo-informatie(data), ook in niet-technisch opzicht, sprake zal moeten zijn van een helder prijsbeleid en van geharmoniseerde niet prohibitieve leveringsvoorwaarden.

De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op het gebied van de geodesie en de geo-informatie.

Prof.dr.ir M. Molenaar,
Waarnemend-voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • De Commissie 1
 • Advies en onderzoek 2
 • Publicaties en studiedag 6

 

 • Subcommissies 11
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 11
 • Subcommissie Geo-Informatie Modellen 13
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 15
 • Subcommissie Mariene Geodesie 19
 • Subcommissie Ruimtelijke Basisgegeven 21
 • Diensten geodesie en geo-informatie 23
 • Kadaster 23
 • Dienst der Hydrografie 28


Professor ir. G.J. Bruins (1909 - 2007). Schets van zijn geodetische loopbaan 37
Prof.dr.ir. L. Aardoom


Geo-informatie infrastructuur: bestuurlijke context en juridische vragen 51
Prof.mr. J.W.J.Besemer

 

 • Bijlagen 65
 • 1. Samenstelling van de organen van de NCG 65
 • 2. Internationale betrekkingen 70
 • 3. Onderzoek 74
 • 4. Publicaties 77
 • 5. Bureau van de NCG 78
 • 6. Afkortingen 79

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com