logo NCGeo

Jaarverslag 2008 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2008 NCGSchematische voorstelling van het meten van bodembeweging met satellieten. Uit het artikel van R.F. Hanssen.Radarinterferogram van de aardbeving in Bam, Iran, 26 december 2003. Elke kleurencyclus is 28 mm in de kijkrichting van de radar. Uit het artikel van R.F. Hanssen.Visualisatie van het historische landschap op basis van historisch kaarten. Project 'The Cultural Landscape Explorer', Instituut voor Informatica en Informatiekunde, Universiteit Utrecht.Illustratie uit het Bathymetrisch archief van de Dienst der Hydrografie.

 


Voorwoord

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met de vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De Commissie kende in het verslagjaar vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De Commissie heeft in haar vergadering op 12 juni 2008 het nieuwe Beleidsplan van de NCG vastgesteld. Met dit beleidsplan wil de NCG haar aandachtsgebied voor het komende decennium opnieuw vastleggen en haar activiteiten afstemmen met de andere overkoepelende organisaties in het veld van de geodesie en de geo-informatie in Nederland. Vanuit een wetenschappelijk perspectief heeft de NCG zes taken geformuleerd op het gebied de geodesie en de geo-informatie in Nederland: het coördineren en sturen van het fundamenteel en strategisch onderzoek; het vormen van een denktank; het geven van adviezen; de coördinatie van de internationale vertegenwoordigingen; het adviseren van het wetenschappelijk onderwijs en het bijdragen aan de instandhouding en het up-to-date houden van de geodetische infrastructuur in Nederland. Er wordt hierbij consequent gesproken over de geodesie en de geo-informatie en niet alleen over de geodesie.

In het artikel 'Geodesy,... a Space Odyssey' pleit prof.dr.ir. R.F. Hanssen (TU Delft) voor het gebruik van aardobservatietechnieken vanuit satellieten om processen op onze planeet waar te nemen, in het bijzonder significante bewegingen van het aardoppervlak. Nederland is een groot deltagebied, dat bestaat uit afzettingen van grote rivieren. Deze zachte ondergrond klinkt in en de natuurlijke bodemdaling is voor ons land zeer belangrijk om in de gaten te houden.

In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten en werkzaamheden van de NCG, haar subcommissies en de in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster en de Dienst der Hydrografie wat betreft de geodesie en de geo-informatie.

Prof.dr.ir M. Molenaar,
Voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • De Commissie 1
 • Onderzoeksprojecten 4
 • Prof. Baardalezing 2008 en studiedag 8
 • Publicaties 10

 

 • Subcommissies 15
 • Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur 15
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 18
 • Subcommissie Mariene Geodesie 23
 • Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 25
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 27

 

 • Diensten geodesie en geo-informatie 29
 • Kadaster 29
 • Dienst der Hydrografie 33

 

 • 'Geodesy, ... a Space Odyssey' 41
 • Prof.dr.ir. R.F.Hanssen

 

 • Bijlagen 55
 • Samenstelling van de organen van de NCG 55
 • Internationale betrekkingen 59
 • Onderzoek 62
 • Publicaties 64
 • Bureau van de NCG 65
 • Afkortingen 66
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com