logo NCGeo

Jaarverslag 2010 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2010 NCGAfbeelding uit de presentatie van mw. dipl.-ing K. Siemes (TU Delft) over sedimentclasIr. D.C. Slobbe (TU Delft). Mean Dynamic Topography over de periode 2000-2002 verkregen met het gekalibreerd Dutch Continental Shelf Model.Figuur uit de presentatie 'Monitoring of Subsidence' van dr. P.A. Fokker (TNO). Het berekenen van bodemdaling als gevolg van diepe en ondiepe oorzaken.Een voorbeeld van 3D-detailmodellen van Rotterdam. Afbeelding uit de presentatie van prof.dr.ir. M.G. Vosselman (Universiteit Twente–ITC) over 3D-data-inwinning en het automatisch genereren van 3D-geo-informatie.

Delft, 2011, 59 pagina's. ISBN: 978 90 6132 328 0 (digitaal pdf); ISBN: 978 90 6132 327 3 (druk).


Voorwoord

De Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) is het Nederlandse platform waar wetenschappers uit de geodesie en de geo-informatie een georganiseerd overleg voeren met vooraanstaande vertegenwoordigers van de praktijk. De NCG bevordert de kwaliteit en de belangen van deze wetenschappen en zij zet zich in voor een optimale bijdrage aan de maatschappij. De NCG is een onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Commissie kende in het verslagjaar vijf subcommissies, die elk werkzaam zijn op een van haar wetenschappelijke deelterreinen. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van de activiteiten en de werkzaamheden van de Commissie en haar subcommissies in het jaar 2010.

Voor de uitvoering van het strategiehouderschap kennis, innovatie en educatie van GIDEON - Basisvoorziening geo-informatie Nederland heeft de NCG het rapport "Nederland 2020 – Virtuele Delta". Agenda en aanpak kennis, innovatie en educatie – Gideon Strategie 7 opgesteld. Het GI-beraad heeft het rapport op 1 juli 2010 besproken en vastgesteld. Voor de focus in de onderzoeksprogrammering zijn vijf speerpunten benoemd:

 • de besluitvorming in (beleids)processen met geo-informatie en burgerparticipatie;
 • informatiemodellen voor het uitwisselen van data;
 • modellering van de werkelijkheid in 3D;
 • zeespiegelvariatie en bodembeweging;
 • sensor-datafusie.

Op basis van het rapport stelt de NCG een concrete kennis- en onderzoeksagenda op voor de geo-informatie en de geodesie in Nederland.

Het Kadaster, Geonovum, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de NCG onderschrijven het belang van een uniforme aanpak voor driedimensionale (3D) geo-informatievoorziening in Nederland. Zij hebben daarom gezamenlijk een uitvraag gedaan voor deelname aan een 3D-pilot, waarin geïnteresseerde partijen een 3D-testomgeving ontwerpen en implementeren voor een beperkt gebied. De uitvoering van de pilot ligt nadrukkelijk bij de deelnemende partijen uit zowel de wetenschappelijke, de publieke als de private sector. Het project wordt financieel ondersteund door de initiatiefnemers van de pilot. Sinds mei 2010 werken ruim tachtig wetenschappers en technici van universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten en het bedrijfsleven samen in het project, waarvan de afronding in het voorjaar van 2011 gepland is.

De NCG heeft het rapport Huidige organisatie en ontwikkelingsrichting van de geodetische infrastructuur in Nederland. Na vergelijking met onze buurlanden vastgesteld. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de groeiende zorg over de continuïteit en de toekomstige kwaliteit van de Nederlandse geodetische infrastructuur. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om verbetering aan te brengen in de volgens de NCG verontrustende situatie. Naar aanleiding van het rapport gaan de betrokken organisaties de verdere samenwerking onder de loep nemen en te komen met een serie aanbevelingen om verbeteringen te bewerkstelligen.

In het artikel 'Netwerken eigendomsregistratie en informatie-uitwisseling ondergrondse netten' geeft mw. dr.mr. B.A.M. Janssen (Kadaster) een overzicht van de procedure rondom de eigendomsregistratie en de uitwisseling van leidinggegevens, de kenmerken van deze regimes en de verschillen daartussen en tot slot een doorkijk naar de toekomst.

Prof.dr.ir M. Molenaar,
Voorzitter NCG


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie 1
 • GIDEON - Basisvoorziening geo-informatie Nederland 1
 • Kennis- en onderzoeksagenda geo-informatie en geodesie 2
 • De geodetische infrastructuur in Nederland 3
 • Taakgroep Geodetische Kwaliteit 3
 • Taakgroep Geovisualisatie ingesteld 4
 • Overleg en ontwikkelingen onderwijs 4
 • International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) 4
 • Leden Commissie 4
 • Prof. J.M. Tienstra Onderzoeksprijs 2010 5
 • De NCG ondersteunt 3D-pilot 6
 • De gelijktijdige verbetering van het gemiddeld zeeniveau (Mean Sea Level) en de mariene geoïde 6

 

 • Subcommissies 9
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie 9
 • Subcommissie Geo-Informatie Infrastructuur 11
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen 12
 • Subcommissie Mariene Geodesie 16
 • Subcommissie Ruimtelijke Basisgegevens 19

 

 • Netwerken: eigendomsregistratie en informatie-uitwisseling ondergrondse netten 23
  Dr.mr. B.A.M. Janssen

 

 • Bijlagen 37
 • Samenstelling van de organen van de NCG 37
 • Internationale betrekkingen 41
 • Onderzoek 45
 • Publicaties 47
 • Bureau van de NCG 48
 • Afkortingen 49
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com