logo NCGeo

Jaarverslag 2004 Subcommissie Geo-Informatie Modellen

GeoMetaMatica, Data levenscyclus, B. Vermeij, ESRIGeoMetaMatica, GeoKey, R. Bottelier, GeodanGeoMetaMatica, L. Heres
GeoMetaMatica, Metadata principes, H. Aalders
GeometaMatica, L. Heres
Standards in Action, P. van Oosterom


Activiteiten

In het verslagjaar hebben de inhoudelijke activiteiten zich geconcentreerd op:

 • het inhoud geven aan het onderzoeksplan Thema's voor onderzoek 2000 – 2003;
 • het formuleren van Thema's voor onderzoek 2005 – 2010;
 • het organiseren van de studiedagen GeoMetaMatica en Standaarden in actie;
 • drie vergaderingen van de Subcommissie;
 • het ICES III-programma Ruimte voor Geo-Informatie en op INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

 

Onderzoek

Het onderzoek binnen de thema's van het onderzoeksplan 2000 – 2003 was grotendeels een voortzetting van het onderzoek in 2003. In het onderzoeksplan Thema's voor onderzoek 2000 – 2003 zijn de volgende thema's opgenomen: modelleren van de spatio-temporele werkelijkheid, spatio-temporele algoritmen, mutaties van databases en databaseconsistentie, meerschalige spatio-temporele data, kwaliteit van spatio-temporele data, visualisatie van geo-informatie, gebruik van geo-informatie, geo-informatie-infrastructuur en interoperabiliteit.

In 2004 is een start gemaakt met een actualisering van het onderzoekprogramma. De onderzoekthema's met onderwerpen zijn uitgebreid en er zijn drie nieuwe thema's in overweging zijn genomen: mobiele toepassingen, formele semantiek en juridische en organisatorische aspecten. Het geheel wordt in 2005 afgerond tot een nieuw onderzoeksplan.

De activiteiten van het door de Subcommissie geïnitieerde promotieonderzoek Kwaliteit van geo-informatie en implicaties voor toepassingen door ir. P.A.J. van Oort (Centrum voor Geo-Informatie, WU) zijn elders in het jaarverslag van de NCG beschreven.


Studiedagen

GeoMetaMatica

Op 18 mei van het verslagjaar is in Utrecht de studiedag GeoMetaMatica gehouden. Het thema van de studiedag metadata is vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen. Het was een bijeenkomst die veel overzicht bood, zowel wat betreft de standaardisatie als de standaardisatie in de praktijk (twee bedrijven: data-integrators). Er zijn presentatie gegeven over de volgende onderwerpen:

 • ontwikkelingen van metadata-concepten;
 • GeoKey, de sleutel tot ontsluiting van geografische informatie;
 • MII, de Meta-informatie Infrastructuur bij de Rijkswaterstaat;
 • informatiefabrieken bij URBIDATA;
 • 'superglue', de lijm tussen geodata en metadata;
 • ArcCatalog en geoservices;
 • Universal Data Store en de tol van meta-informatie.
 • De presentaties zijn uitgegeven bij de NCG in de publicatie GeoMetaMatica. Inleidingen van de studiedag over metagegevens voor geografische informatie. Subcommissie Geo-Informatie Modellen, Utrecht, 18 mei 2004, L. Heres (redactie).

Standaarden in actie

Op 17 november 2004, Wereld GIS-dag (Geografische Informatiesystemen), is door de sectie Geo-ICT van GIN (Geo-Informatie Nederland) in samenwerking met de Subcommissie het seminar Standaarden in actie gehouden. Het seminar vond plaats in de Aula van de TU Delft en is georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van prof.ir. H.J.G.L. Aalders, secretaris van de Subcommissie (zie ook pagina 8). De voordrachten van het seminar zijn uitgegeven door de NCG in Geo-information Standards in Action, Peter J.M. van Oosterom (Editor), 2005.


Presentaties

De vergaderingen van de Subcommissie zijn tevens gebruikt om kennis te maken met het geo-informatie-onderzoek dat bij de verschillende deelnemers gaande is. Zo zijn presentaties verzorgd over:

 • OpenGIS-architectuur bij de Adviesdienst Geo-informatie en ICT van Rijkswaterstaat;
 • het Center for Geometry, Imaging and Virtual Environments (GIVE), Universiteit Utrecht (UU);
 • Geo-Information for Spatial Planning Support (UU);
 • Construction of spatio-temporal environmental models in GIS (UU);
 • Cartografisch onderzoek aan de Universiteit Utrecht.

Ruimte voor Geo-Informatie

Het ICES III-programma Ruimte voor Geo-Informatie is in 2004 van start gegaan. De uitvoeringsorganisatie het Programmabureau Ruimte voor Geo-Informatie is ingericht en het Programmabureau heeft twee ronden voor het indienen van voorstellen georganiseerd. Een groot aantal onderzoeksthema's van de Subcommissie zijn in projecten gehonoreerd.


Europese ontwikkelingen

Met de acceptatie door de Europese Commissie van een 'proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing an infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE)' is een belangrijke stap gezet voor het werkveld van de Subcommissie. INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) moet leiden tot grensoverschrijdende harmonisatie en ontsluiting van geo-informatie in Europa. Leden van de Subcommissie zijn betrokken bij activiteiten en actief in projecten van INSPIRE.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com