logo NCGeo

Jaarverslag 2005 Nederlandse Commissie voor Geodesie

Jaarverslag 2005 NCGProf.dr.ir. Willem Baarda (1917 - 2005)Waarden Actueel Hoogtebestand Nederland: boven (groen) en onder (paars) zeeniveau.


Voorwoord

Begin 2005 ontvingen wij het bericht van het overlijden van prof.dr.ir. W. Baarda, erelid, oud-voorzitter en oud-secretaris van de Commissie. Prof. Baarda heeft veel voor de Commissie betekend en wij zijn hem dankbaar voor het werk dat hij voor de Nederlandse geodesie heeft gedaan.
Het artikel in dit jaarverslag is gewijd aan het wetenschappelijke werk van prof. Baarda. Het is geschreven door zijn oud-collega en oud-secretaris van de Commissie prof.ir. J.E. Alberda. Prof. Alberda geeft een schets van het wetenschappelijk denken en ontwikkelen van prof. Baarda vanaf de oorlogsjaren 1940. Het tekent prof. Baarda dat hij hiermee tot eind 2004 actief is geweest, ook in de NCG.

De Subcommissie Geo-Informatie Modellen heeft een nieuw perspectief geschetst voor haar werkgebied in de nota Onderzoeksthema's en heeft een studiedag georganiseerd over geo-informatie en computationele geometrie. De Taakgroep Ruimtelijke Basisgegevens 2010 heeft een advies uitgebracht met aanbevelingen voor gewenste taken van de NCG op het gebied van ruimtelijke basisgegevens. Na een initiatief van de Subcommissie Mariene Geodesie kon in samenwerking met partners het promotieonderzoek 'Verbeterde mogelijkheden om baggerwerkzaamheden te voorspellen met hoogprecieze kartering in drukke scheepvaartroutes' van start gaan.

De in de NCG vertegenwoordigde diensten het Kadaster, de Adviesdienst Geoinformatie en ICT van Rijkswaterstaat en de Dienst der Hydrografie doen verslag van hun werkzaamheden op het gebied van de geodesie en de geo-informatie.

Prof.dr.ir. P.J.G. Teunissen
Voorzitter


Inhoudsopgave

 • Nederlandse Commissie voor Geodesie  1
 • In memoriam prof.dr.ir. Willem Baarda (1917 - 2005)  1
 • Subcommissie en taakgroep  2
 • Onderzoek  3
 • Studiedag en lezing  6
 • Publicaties  7

 

 • Subcommissies en taakgroep 13
 • Subcommissie Bodembeweging en Zeespiegelvariatie  13
 • Subcommissie Geo-Informatie Modellen  15
 • Subcommissie Geodetische Infrastructuur en Referentiesystemen  19
 • Subcommissie Mariene Geodesie  22
 • Taakgroep Ruimtelijke Basisgegevens 2010  24

 

 • Geodetische diensten  25
 • Kadaster  25
 • Adviesdienst Geo-informatie en ICT  33
 • Dienst der Hydrografie  40

 

 • Professor Willem Baarda 1917 - 2005 Een beknopt overzicht van zijn wetenschappelijke werk  47 Prof.ir. J.E. Alberda

 

 • Bijlagen  65
 • 1. Samenstelling van de organen van de NCG  65
 • 2. Internationale betrekkingen  69
 • 3. Onderzoek  72
 • 4. Publicaties  75
 • 5. Bureau van de NCG  76
 • 6. Afkortingen  77
Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com