logo NCGeo

Geoïde NoordzeeLow Frequency Active SonarMultibeam-metingHr.Ms. SnelliusIllustratie uit het Bathymetrisch archief van de Dienst der Hydrografie.Het meten van geluidssnelheidsprofielen met de 'Multibeam Echosounder'

Missie

De commissie Mariene Geodesie stimuleert geodetische onderzoeksvoorstellen die zijn toegepast op de mariene omgeving en coördineert marien-geodetische ontwikkelingen in Nederland op het gebied van onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Daarnaast adviseert de commissie het NCG, de sector en de Nederlandse samenleving over de mariene geodesie.

Strategie

De commissie stelt gezamenlijke relevante onderwerpen in haar werkveld vast en behandelt deze onderwerpen in samenwerking met de verantwoordelijke organisaties. Hierbij ligt de nadruk op afstemming tussen deze organisaties en op het identificeren van relaties met andere onderwerpen binnen en buiten de geodesie. Zowel gevraagd als ongevraagd benadrukt de commissie daarbij het belang van het maritieme domein.

Stimulering onderzoeksvoorstellen en coördinatie van onderzoek

Het stimuleren van onderzoek gebeurt aan de hand van een onderzoeksagenda, gebaseerd op het marien-geodetische deel van de agenda van de Nederlandse Geo-informatie Onderzoeksinfrastructuur (NEDGEOS). De agendapunten zijn:

 • Realisatie van verticale referenties op zee.
 • Optimalisatie van inwinstrategieën.
 • Kwaliteitsverbetering van inwintechnieken.
 • Ontwikkeling van methoden voor automatische dataverwerking.
 • Aansluiting van mariene data en terrestrische data.
 • Innovatie van de presentatie van geografische informatie.
 • Integratie van navigatiesystemen.

Binnen de commissie wordt informatie vanuit de IHO, FIG en IFHS uitgewisseld. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het verspreiden van circular letters van de IHO en door het verspreiden van een lijst met uit te voeren en uitgevoerde afstudeeropdrachten. De Subcommissie houdt op haar website een lijst van onderzoeksinstituten bij, die kan helpen internationale onderzoeksprojecten op te starten.

Coördinatie van onderwijs

De commissie coördineert op de volgende gebieden:

 • Ondersteuning van het onderwijs vanuit de beroepspraktijk.
 • Aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk.
 • Promotie van het vakgebied met het oog op studentenwerving.

Coördinatie van de beroepspraktijk

De commissie coördineert op de volgende gebieden:

 • Afstemming van de geodetisch-infrastructurele verantwoordelijkheden van de overheid.
 • Verzorgen van de beschikbaarheid en standaardisering van geografische informatie.
 • Voorlichting over het mariene toepassingsgebied binnen de geodesie.

Bovenstaande taken van de commissie zijn uitgewerkt in het Werkplan 2010 met daarin een onderzoeksagenda.

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com